Aanmelden

Hierbij informeren wij jullie graag over het aanmelden van brugklassers 2021-2022.

Uiteraard ontmoeten we het liefst alle nieuwe leerlingen fysiek op school, zodat we ze persoonlijk kunnen aanmelden voor het nieuwe schooljaar. Helaas zijn we genoodzaakt om, net zoals het Open Huis, het aanmelden anders in te richten.

Aanmeldmogelijkheden

Om het zo toegankelijk mogelijk te maken bieden we een drietal mogelijkheden:

Aanmelden via een digitaal inschrijfformulier (klik hier)
Op www.ogvoontmoet.nl staat een digitaal inschrijfformulier. Deze kan door
ouder(s)/verzorgers zelf worden ingevuld. Op 8 maart zal dit inschrijfformulier op deze website bereikbaar zijn.

Aanmelden via een geprint formulier
Ouder(s)/verzorgers kunnen via de volgende nummers contact opnemen met desbetreffende campus om een inschrijfformulier toegestuurd te krijgen.

  • Blariacumcollege:   077 – 3590200
  • College Den Hulster:   077 – 3590300
  • Valuascollege: 077 – 3590400

Dit formulier kan vervolgens thuis ingevuld, ondertekend en teruggestuurd of bij desbetreffende campus afgeleverd worden.

Persoonlijk aanmelden
Indien het zelfstandig aanmelden niet lukt is het mogelijk om een leerling persoonlijk aan te melden op school. Ouders kunnen via de onderstaande telefoonnummers van de campussen een afspraak maken voor een aanmelding.

  • Blariacumcollege:   077 – 3590200
  • College Den Hulster:   077 – 3590300
  • Valuascollege: 077 – 3590400